Personal och ledning

På boendet arbetar utbildad och erfaren personal med flera års dokumenterad erfarenhet av behandlande arbete, som är trygga i sig själva och har ett engagemang i att stötta andra att leva ett hälsosamt liv, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

I personalgruppen finns en bred språklig, kulturell och behandlande kompetens. Vi arbetar bland annat med MI, SFA, ART, KBT, samt inslag av DBT som stöd i verksamheten. 

Vi har även kompetens för att arbeta med medberoende-mekanismer, kvinnor som utsatts för sexuellt våld och prostitution samt lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa.

Vi utför alltid kontroll i brotts- och misstankeregister vid nyanställning samt kontinuerligt under anställningens tid.

Säkerhetsplanering

Vi hämtar alltid och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder i samband med det.

Kontinuerlig säkerhetsplanering och säkerhetstänk är en självklar del av vår vardag.
En individuell plan görs från första veckan som uppdateras under hela vistelsen.

Boendena har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd mm.
Det viktigaste säkerhetsarbetet ser vi är de förebyggande åtgärderna där den boende är en samarbetspartner i planeringen för sin egen säkerhet. Detta innebär att inte röja vistelseort för någon, stänga av sociala medier, byta telefon och telefonnummer, ansöka om sekretessmarkering mm. 

En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan. I samråd med den boende och socialtjänst sätter vi upp mål, delmål samt identifierar primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling.

Vi gör alltid riskbedömningar enligt FREDA, PATRIARK eller SARA om det önskas.

Samtalsstöd och pepp

Personal finns på plats dagtid och vi har telefonjour dygnet runt med personal som är redo att åka till boendet vid behov.

Vårt arbete präglas av ständiga samtal, alltid som medmänniska, alltid motiverande utifrån MI. Vid behov planerar vi in mer djupgående samtal utifrån en önskad målbild och dess sker då samma tid varje vecka.

Vi har samarbete med en organisation som är specialiserade på sexuellt våld och de som bor hos oss erbjuds samtal där. I övrigt finns vi i en region med god vård och vi stöttar till att knyta samtals- och vårdkontakter som kan fortsätta efter placeringen.

”Äta, sova, träna” är som ett mantra hos oss. Vi arbetar intensivt med stöttning att förstå hur kroppen fungerar, vad den mår bra av och hur den reagerar när den inte får det den behöver för att må bra. Vi erbjuder Yoga i boendet varje vecka och alla erbjuds möjlighet att följa med och träna.

Stärkt barnperspektiv

Vårt fokus på barnen innebär att vi erbjuder en separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson just för barnen under tiden hos oss. Grannhusets fysiska miljö är anpassad efter och framtagen för att passa just barn och ungdomar. Boendet stimulerar till lek, lust och kreativitet hos i en så hemlik miljö som möjligt.

Vår stora trädgård möjliggör allt från cykling och landbandy till barnpool och studsmatta. Här har barn lärt sig cykla, älska vatten och fått rörelseförståelse så att de vågar använda sin kropp fysiskt.

Vi har nära samarbete med skolor och förskolor med erfarenhet av att ta emot barn från skyddade boenden och möjlighet att snabbt ordna skol- och förskoleplatser för medföljande barn. Vi genomför alltid ett introduktionssamtal med rektor och personal enligt Skolverkets rekommendationer för barn och unga med skyddade personuppgifter. Sedan följer ett nära samarbete för att barnet/ungdomen ska finna sig tillrätta.

Vi anordnar utflykter utifrån barnens önskemål för att familjen ska lära känna ortens utbud och få prova på olika aktiviteter.

Genom samarbete med en erfaren legitimerad sjuksköterska som vidareutbildat sig genomför vi Trappan-samtal om det finns önskemål om det.

Hederskultur

Specialkompetens inom hedersvåld och machokulturer gör att vi arbetar metodiskt, enligt SFA (Se, förstå, agera) och har metodens grundare som verksamhetsområdeschef för område Heder i vår verksamhet. 

Vi har god kunskap om de mekanismer som ligger bakom hederskultur och vad olika frågor och påståenden står för och kan därför stötta socialtjänst i sina bedömningar. Vi arbetar för att bryta invanda mönster och stärka såväl förälder som barn i att själva ifrågasätta skadliga beteenden som uppmuntras i en hederskultur.

HBTQ+

Vi har HBTQ+-kompetens och det finns HBTQ-certifierade i personalgruppen. Vi har kompetens om samkönade relationer och det transpersoner genomgår samt den diskriminering de allra flesta i målgruppen utsätts för.

Det innebär också att vi har kunskap om hormonpåverkan och kan stötta genom en transition, vid läkarkontakter, följa med till RFSL-träffar och stärka personen att hantera bemötande från omvärlden.

Utsluss

Ett skyddat gruppboende bör alltid ses som en temporär lösning. Därför fokuserar vi tidigt på att hjälpa klienten vidare till egen lägenhet, praktik, arbete, studier eller annan lämplig sysselsättning. Vi erbjuder ekonomisk rådgivning, tillgång till jobbcoach och möjlighet till motiverande samtal.

Tack vare ett samarbetsavtal kan vi erbjuda utsluss till egen lägenhet och vi arbetar redan från början med att bygga upp vårdkontakter och ett nätverk som gör att det går att skapa sig ett liv och gå vidare.

Samarbetet med socialtjänsten

Vi anser att ett nära samarbete med socialtjänsten är viktig för att nå bästa möjliga resultat. Vi lämnar utförliga månadsrapporter och tar kontakt vid minsta avvikelse eller oro över beteende, livsval eller annat som kan påverka placeringen. Vi gör alltid orosanmälan om vi ser att det finns brister i föräldraförmåga eller förmåga att ta hand om sig själv. Vi skriver även intyg eller bedömningar om det finns önskemål om det.