Personal och ledning

På boendet arbetar utbildad och erfaren personal med flera års dokumenterad erfarenhet av behandlande arbete.
Vi driver vår verksamhet på en feministiskt värdegrund och är partipolitiskt och religöst obundna.
I verksamheten arbetar endast kvinnor och vi utför alltid kontroll i brotts och misstankeregister vid nyanställning samt kontinuerligt under anställningens tid.

Säkerhetsplanering

Kontinuerlig säkerhetsplanering och säkerhetstänk är en självklar del av vår vardag.
En individuell plan görs från första dagen och fortlöper hela vistelsen.
Boendena har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd mm.
Det viktigaste säkerhetsarbetet ser vi är de förebyggande åtgärderna där den boende är en samarbetspartner i planeringen för sin egen säkerhet.
Detta innebär att inte röja vistelseort för någon, stänga av sociala medier, byta telefon och telefonnummer, ansöka om sekretessmarkering mm. 

En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan. I samråd med den boende och socialtjänst sätter vi upp mål, delmål samt identifierar primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling.

Stärkt barnperspektiv

Vårt fokus på barnen innebär att vi erbjuder en separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson just för barnen under tiden hos oss. Grannhusets fysiska miljö är anpassad efter och framtagen för passa just barn och ungdomar. Boendet stimulerar till lek, lust och kreativitet hos i en så hemlik miljö som möjligt.

Utsluss

Ett skyddat gruppboende bör alltid ses som en temporär lösning. Därför fokuserar vi tidigt på att hjälpa klienten vidare till egen lägenhet, praktik, arbete, studier eller annan lämplig sysselsättning. Vi erbjuder ekonomisk rådgivning, tillgång till jobbcoach och möjlighet till motiverande samtal.