Grannhuset Skyddat Boende

Grannhuset är ett skyddat boende beläget i mellansverige som tar emot våldsutsatta från 21 år med eller utan barn.

Vi erbjuder semikollektivt boende i två hus, där vi kan anpassa efter behov. Vanligast är att ha lägenhet med eget kök men att samtidigt dela kök, vardagsrum och tvättstuga med övriga boende. Våra hus ligger nära skolor, förskolor, affär, köpcentrum, vårdcentral, BVC, tandvård och kollektivtrafik.

I det ena huset har vi platser för kvinnor som har med sig husdjur.

Vi arbetar efter Socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende och utifrån ett stärkt barnperspektiv. Grundtanken är att stötta till egen försörjning och självständighet. Mycket handlar således om att inspirera till att ta hand om sig själv och sina barn på ett hälsosamt sätt.

Grannhuset AB drivs av en grupp kvinnor som tidigare arbetat i idéburen sektor med människor i utsatthet. Vi driver vår verksamhet på en feministiskt värdegrund och är partipolitiskt och religiöst obundna. Vårt övergripande verksamhetsmål är:

“Att ge rätt insatser på rätt sätt så att den placerade ska kunna leva ett liv fritt från förföljelse, hot och våld och andra faktorer som hindrar ett värdigt och tryggt liv. Tillsammans skapar vi hållbar och långsiktig förändring.

Läs mer om vår verksamhet här.

”Grannhuset var mer än ett boende för mig, det var gemenskap och trygghet”